Realizatorzy projektu:

dolacz

Motor Edukacji Zawodowej to przykład współpracy Organizacji pozarządowej (Towarzystwa Amicus) z administracją publiczną (Miastem Stołecznym Warszawa). Bez zaangażowania obu stron to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.

Projekt został opracowany w odpowiedzi na dynamiczny rozwój branży motocyklowej jaki obserwowaliśmy w naszym kraju przez kilka ostatnich lat.

Naszym celem jest wprowadzenie do warszawskich szkół zawodowych programu szkoleniowego rozwijającego kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w firmach związanych z motocyklami.

W projekcie przewidziano:
- Stworzenie programów edukacyjnych w dwóch kierunkach:
     a) mechanika motocyklowa
     b) obsługa klienta w firmach obsługujących motocykle oraz handlujących częściami i akcesoriami.
- przeprowadzenie zajęć dla 135 Uczniów i Uczennic
- zorganizowanie praktyk zawodowych pod okiem najlepszych specjalistów

Szkolenia teoretyczne poszerzone będą o zajęcia z branżowego języka angielskiego oraz podstaw przedsiębiorczości w branży motoryzacyjnej. Realizatorzy projektu – Towarzystwo Amicus oraz m.st. Warszawa– zapewniają każdemu kursantowi praktyki zawodowe w warszawskich serwisach motocyklowych, salonach i sklepach z częściami i akcesoriami motocyklowymi.

Jednym z założeń przedsięwzięcia jest popularyzacja zatrudnienia kobiet w branży motoryzacyjnej. Dlatego do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Uczennice ze szkół, biorących udział w projekcie.

Dla zapewnienia Uczestnikom i Uczestniczkom wysokiego poziomu kompetencji przewidujemy szeroką współpracę z organizacjami i firmami zajmującymi się tematyką motocykli.

Programy kursów są szeroko konsultowane z przedstawicielami szkół i firm po to by przekazywane wiadomości, odpowiadały aktualnym potrzebom rynku.

Liczymy na współpracę z ludźmi dla których motocykle to zawód i pasja.

Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas programy posłużą innym szkołom z całego kraju do wprowadzenia podobnych zajęć - z przyjemnością podzielimy się doświadczeniami.

NASI PARTNERZY

logo
logo logo logo

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego